Oznamy

Dekanské voľno

Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje dekanské voľno pre všetkých študentov Leteckej fakulty na dni 31.10.2018 (streda) a 02.11.2018 (piatok).

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

Dňa 18.10.2018 o 09:30 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE uskutoční habilitačná prednáška Ing. Pavla Lipovského, PhD., ING-PAED IGIP, odborného asistenta na katedre leteckej technickej prípravy Leteckej fakulty TUKE, na tému
Základné princípy merania magnetických polí a obhajoba habilitačnej práce s názvom Magnetometre s amorfnými materiálmi a možnosti ich aplikácie.
Obhajoba je verejná.

Voľby do Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach

Voľby do Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach sa uskutočnia dňa 25.10.2018 od 08.00 do. 13.00 hod.
Miesto konania volieb:
Zamestnanci: zasadacia miestnosť dekanátu Leteckej fakulty
Študenti: zasadacia miestnosť Študentského domova na Rampovej ulici

7. ročník darovania krvi

Dňa 27.11. 2018 sa v čase od 08.00 do 11.00 hod. uskutoční 7. ročník darovania krvi v areáli LF TUKE (B-14 prízemie).

Syndikovať obsah