Oznamy

Stretnutie pracovníkov LF k otvoreniu akademického roka 2016/2017

Dňa 21. 09. 2016 o 13.30 hod. sa v Aule 01 (B19) uskutoční stretnutie pracovníkov LF k otvoreniu akademického roka 2016/2017.
Program:
1. Aktuálne informácie o činnosti a úlohách LF TUKE v oblastiach:
- vysokoškolské štúdium
- veda-výskum-projekty
- rozvoj a vonkajšie vzťahy
- hospodársko-správny chod
2. Akademická samospráva LF TUKE

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 na TUKE sa uskutoční dňa 19. 09. 2016 v Aule Maxima so začiatkom o 11.00 hod.

Obhajoby dizertačných prác

Dňa 26. 08. 2016 sa uskutočnili obhajoby dizertačných prác Ing. Jána Bajúsa a Ing. Viktora Kána.
K úspešným obhajobám blahoželáme a prajeme veľa ďalších pracovných aj osobných úspechov.

Syndikovať obsah