Oznamy

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018

Na základe rozhodnutia Vedenia TUKE bude dňa 25. 9. 2017 od 10.50 - 12.20 hod. prerušená výučba v 1. ročníkoch bakalárskeho štúdia.
Študenti spolu s vyučujúcimi sa povinne zúčastnia slávnostného otvorenia akademického roka 2017/2018 v Aule Maxima.
V rámci slávnostného ceremoniálu otvorenia akademického roka bude podpísané spoločné Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Technickou univerzitou v Košiciach.

Harmonogram zápisov

Zápisy študentov na štúdium v akademickom roku 2017/2018 sa uskutočnia v zmysle platnej legislatívy podľa nasledujúceho harmonogramu zápisov.

Syndikovať obsah