Oznamy

Záverečná oponentúra projektu KEGA

Dňa 09.01.2018 sa o 09.00 hod. sa v Zasadacej miestnosti KLTP B15/36 uskutoční oponentúra záverečnej správy projektu KEGA 081TUKE-4/2015 s názvom Merania fyzikálnych a technických veličín pre letecké študijné programy. Vedúcim projektu je doc. RNDr. Eva KOMOVÁ, PhD.

Pilotné skúšky

Dňa 01. 10. 2017 v Prešove na letisku náš interný doktorand Ing. František Heško úspešne urobil pilotné skúšky v kvalifikácií GPL (Glider Pilot License) pilot vetroňov. K úspechu srdečne blahoželáme.

Syndikovať obsah