Oznamy

Návšteva z univerzity ELTE, Budapešť

V dňoch 6. - 10. 5. 2019 v rámci programu Erasmus+ navštívili Leteckú fakultu a hosťovali na Katedre leteckej technickej prípravy pani Heizlerné Bakonyi Viktória a pán doc. Illés Zoltán, z Katedry mediálneho a informatického vzdelávania Fakulty informatiky, elitnej Univerzity Eötvös Loránd (ELTE) v Budapešti. Počas návštevy boli prediskutované možnosti spolupráce medzi katedrami. Kolegovia nám predstavili systém e-lection, ktorý slúži na interaktívnu komunikáciu medzi prednášajúcim a poslucháčmi počas prednášky.
Fotky z návštevy si môžete pozrieť tu.

MATLAB a súčasný výskum

Dňa 2.4.2019 od 13:30 v aule B19/01 v priestoroch Leteckej fakulty experti firmy Humusoft (distribútor systému MATLAB, pán Foltin a pán Blaho) predstavili novú verziu R2019a, systému MATLAB. Na seminári sa zúčastnilo viac 50 záujemcov: študenti, doktorandi, učitelia Leteckej fakulty a hostia z iných fakúlt.
Na seminári boli predstavené základné a nové funkcionality systému MATLAB.
Tu uvedieme len niektoré funkcionality:
  • online live editor bol doplnený o ďalšie funkcie. Sú v ňom v súčasnosti už integrované technológie HTML5, Latex, výpočty atď., ktoré uľahčujú publikáciu výskumných výsledkov,
  • file exchange server - táto technológia slúži na výmenu výsledkov v rámci MATLAB komunity, takto je možné zvýšiť citovanosť výsledkov,
  • nové toolboxy ako Bioinformatika alebo Aerospace toolbox s rozšírením CubeSAT,
  • nové technológie, napr. prediktívna údržba založená na aplikácii techológie Deep Learning.

V diskusii Prof. I. Podlubný (BERG, pán profesor je výskumníkom s najvyšším počtom WOS citácií na Slovensku) konštatoval, že ovládanie systému MATLAB je kompetencia, ktorá spolu s matematickými vedomosťami sú nutnou podmienkou pre úspech v technickom výskume . Túto myšlienku podporil aj Doc. M. Šujanský (FEI).
R2019a môže mať každý študent alebo zemestanec TUKE na základe akademickej licencie univerzity. Tu je obrázkový inštalačný manuál: https://www.dropbox.com/sh/vftml8dkdgq94ot/AADHVm3OW_JbqIz14ovGW_hEa?dl=0
Na záver môžeme konštatovať, že bolo to vydarené podujatie.
Organizátori podujatia: P. Szabó, M. Jozeková a I. Vajdová

Syndikovať obsah