Oznamy

Dekanské voľno

Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach udeľuje všetkým študentom Leteckej fakulty na dni 30.10.2017 a 31.10.2017 dekanské voľno.

Pilotné skúšky

Dňa 01. 10. 2017 v Prešove na letisku náš interný doktorand Ing. František Heško úspešne urobil pilotné skúšky v kvalifikácií GPL (Glider Pilot License) pilot vetroňov. K úspechu srdečne blahoželáme.

Študentské ankety

Vážení študenti!
Vyplňte anketu a pomôžte tak aj vy zlepšiť kvalitu výučby na TUKE!
Zapojiť sa môžete po prihlásení do IS MAIS:
https://student.tuke.sk/student/login.mais
Jediným cieľom tejto ankety je skvalitniť výučbu na TUKE - napraviť to, čo Vám pri učení sa prekáža a podporiť to, čo Vám pomáha. Zaujíma nás väčšinový názor, preto je dôležité, aby sa do ankety zapojilo čo najviac z Vás. Pri malej účasti získané informácie nezodpovedajú skutočným názorom študentov!
Pridajte, prosím, svoj názor k názorom ostatných! Vyjadrite sa o predmetoch, univerzite aj o sebe pomocou odpovedí na otázky, ktoré Vám anketa ponúka.
Anketa Hodnotenie LS 2016/2017 prebieha v termíne od 15. 06. 2017 do 31. 10. 2017.
Tešíme sa na Vaše odpovede!

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018

V rámci slávnostného otvorenia mal okrem rektora TUKE prejav aj Minister hospodárstva, v ktorom tvrdil, že TUKE mala hlavnú zásluhu v získaní megainvestície japonskej firmy Minebea v Košiciach (1100 pracovných miest - vývoj). Na konci slávnostného otvorenia rektor a minister podpísali "Zmluvu o porozumení".

Zaujímavosti zo slávnostného otvorenia akademického roka 2017/2018, ktoré uviedol pán rektor:

  • Išlo o 65. otvorenie školského roka na TUKE.
  • Predchodcom univerzity bola Banícka akadémia založená Máriou Teréziou v r. 1762.
  • Index uplatniteľnosti absolventov TUKE je viac ako 95 %.
  • TUKE má v súčasnosti viac ako 9000 študentov, z toho 9 % sú zahraniční študenti.
  • TUKE má viac ako 4000 prvákov bakalárskeho, 1800 inžinierskeho a 200 doktorandského štúdia (cca. 3x viac ľudí bolo na otvorení ako je samotná kapacita auly).
  • TUKE má 9 fakúlt, 530 akreditovaných študijných programov a viac ako 200 študijných programov v cudzom jazyku.
  • Podľa rankingovej agentúry "THE" sa TUKE aktuálne umiestnilo v prvej tisícke medzi celosvetovo hodnotenými univerzitami (zo Slovenska je tam ešte UK a STU)
  • Vízie a ciele : absolventi TUKE sú žiadaní z titulu 4. priemyselnej revolúcie.

Syndikovať obsah