Oznamy

Získanie ceny Literárneho fondu za rok 2016 pre študenta z LF TUKE

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy hodnotí každoročne najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie.
Na svojom zasadnutí 22.9.2016 udelili prémiu študentovi Leteckej fakulty TUKE Bc. Pavlovi Marcinovi, autorovi práce Magnetoimpedančný jav v tenkých magnetických drôtoch.
Študent Bc. Pavol Marcin v rámci ŠVOČ 2016 na LF TUKE súťažil o najlepšiu prácu v sekcii Avionické a senzorické systémy a umiestnil sa na 1. mieste. Vedúci práce bol doc. Ing. Dušan Praslička, PhD. K oceneniu srdečne blahoželáme!

Harmonogram štúdia a rozvrhy

Harmonogram štúdia na akademický rok 2016/2017 a rozvrhy z pohľadu katedry na aktuálny semester sú dostupné v sekcii Harmonogram a rozvrhy.

Syndikovať obsah