Oznamy

Prednáška MATLAB

Dňa 2. 4. 2019 sa o 13.30 hod. na Leteckej fakulte TUKE v miestnosti B19/01 uskutoční prednáška na tému MATLAB A SÚČASNÝ VÝSKUM, obsahom ktorej budú:
  • Všeobecné informácie o systéme,
  • Modelovanie diferenciálnych rovníc, Simulink a Simspace,
  • Umelá inteligencia - Deep Learning, Machine Learning, prediktívna údržba,
  • Aerospace toolbox,
  • Optimalizačné toolboxy.

Prednášajúci: Michal BLAHO a Martin FOLTIN, zástupcovia firmy Humusoft distribútor systému MATLAB
Tešíme sa na vašu účasť!
RNDr. Peter Szabó, PhD. a organizátori podujatia Katedry leteckej technickej prípravy

Erasmus+ na akademický rok 2019/2020

Výzva pre mobility študentov za účelom štúdia do krajín EÚ
Prijímanie prihlášok do 20.03.2019, následný výber úspešných žiadateľov a náhradníkov a doručenie prihlášok a zápisov z výberu do 27.3.2019 na Úsek pre zahraničné vzťahy.
O študijný pobyt Erasmus+ sa môžu uchádzať všetci študenti denného štúdia na TUKE, ktorí majú ukončený min. prvý ročník bakalárskeho štúdia.
Postup pri podávaní prihlášky na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia nájdete na stránke https://erasmus.tuke.sk/

Deň kariéry 2019

Využite jedinečnú príležitosť pozrieť si ponuky takmer 30 vystavovateľov na pôde našej univerzity.
Ako? Účasťou na 15. ročníku Dňa kariéry TUKE (jarné kolo)
Kedy? streda 13. 03. 2019 od 9.30 h do 14.30 h
Kde? Univerzitná knižnica TUKE
Bližšie info dostupné na https://denkariery.tuke.sk/
https://www.facebook.com/events/598310863950980/

ŠVOČ 2019

Dekan Leteckej fakulty vyhlasuje nový ročník súťaže v študentskej vedeckej a odbornej činnosti v sekciách:
- elektronika,
- strojárstvo,
- manažment, marketing a ekonomika leteckej dopravy,
- letová prevádzka.
Registrácia do 27.3.2019
Víťazi jednotlivých sekcií vystúpia na konferencii doktorandov 2019.
Vyskúšajte si verejné vystúpenie a obhajobu svojich myšlienok a nápadov.

Úvod do lineárnej algebry – Systémy lineárnych rovníc

Táto elektronická publikácia je určená pre študentov vysokých škôl technického a prírodovedeckého smeru v rozsahu 1. ročníka bakalárskeho štúdia. Cieľom publikácie je poskytnúť základné teoretické poznatky a praktické metódy riešenia sústavy lineárnych rovníc. Publikácia obsahuje nie len základný teoretický výklad problematiky ale aj prakticky vyriešené príklady (80 príkladov). V registri sa nachádza databáza základných pojmov danej problematiky (130 pojmov). Publikácia vznikla na základe kurzu matematiky autora na Leteckej fakulte v Košiciach v období 2017-2019 v rozsahu predmetu Matematika I.

Súťaž Matlab Academy Challenge

Technická univerzita v Košiciach v AR 2018/2019 získala licenciu Total Academic Headcount (TAH) pre programový balík MATLAB, Simulink a súvisiace podporné služby, podrobnejšie viď. http://www.tuke.sk/matlab. V rámci tej licencie na podporu štúdia systému na Matlab Academy, (https://matlabacademy.mathworks.com/) študentom a zamestnancom univerzity je umožnené zadarmo absolvovať elektronické kurzy o systéme. Po ukončení takého elektronického kurzu každý účastník získa elektronický certifikát o absolvovaní daného kurzu.
Preto na katedre Leteckej technickej prípravy v rámci predmetov „Numerická matematika“ a „Aplikovaná matematika“ v období od 9.10.2018 do 10.12.2018, bola vyhlásená súťaž Matlab Academy Challenge. V rámci súťaže bolo potrebné získať čo najviac certifikátov. Do súťaže sa zapojilo 17 študentov (z 25). Študenti získali 107 Matlab Academy certifikátov v hodnote viac ako 24 000 Eur. Získané kompetencie sú dôležité lebo systém Matlab v súčasnosti môžeme považovať za dátové a programové rozhranie medzi výskumom a praxou. Do súťaže ceny poskytli: firma Humusoft s.r.o. (distribútor MATLABu v ČR a SR), Letecká fakulta a firma Elfa s.r.o.

Prehľad získaných certifikátov

Syndikovať obsah