List of schoolbooks 4


Sign.
Publication name
Year
Quantity
S-541
Teória obvodov III. - 1. Časť.
1983
11
S-542
Teória obvodov III. -2. Časť.
1983
9
S-543
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník k účebným textom. Úvod
2
S-544
Eletrotechnika a elektronika, část II.
1983
1
S-544
Eletrotechnika a elektronika, část II.
1985
10
S-546
Metodická príručka k laboratórnemu cvičeniu.
1983
10
S-567
Úvod do problematiky technických systému automatického řízení a regulace
1984
6
S-590
Metodická príručka k laboratórnemu a výpočtovému cvičeniu.
1984
5
S-596
Teorie radiolokace I.
1976
3
S-614
Základy elektrotechniky
1985
10
S-615
Metodika riešenia fyzikálnych úloh so zvláštnym zreteľom na problémy
10
S-629
Elektroenergetické systémy letadel. Část I.
1981
5
S-630
Elektroenergetické systémy letadel. Část II.
1982
5
S-631
Elektroenergetické systémy letadel. Část II.b
1984
5
S-632
Optoelektronika
1985
5
S-654
Součástky elektroniky I.
1984
13
S-655
Technika mikropočítaču. Díl I. Svazek 11
1983
7
S-656
Součástky elektroniky II.
1985
13
S-667
Teória lineárnych obvodov.
1986
5
S-685
Svetlotechnické systémy letísk I. časť
1986
2
S-702
Technické kreslenie. Časť I. Konštruktívna geometria.
1986
5
S-711
Základy elektroinžinierstva
1987
10
S-732
Základy elektronických zařízení letadel I.
1988
5
S-733
Základy elektronických zařízení letadel II.
1988
5
S-771
Základy leteckých elektrických pohonov I.
1988
5
S-802
Elektrotechnika a elektronika
1988
5
S-838
Letecké palubné a zabezpečovacie akumulátory
1990
5
S-882
Základy leteckých elektrických pohonov II.
1982
5
S-890
Elektrické sítě letadel.
1988
2
S-894
Elektronická měření
1991
6
S-904
Časti strojov
1990
2
S-914
Elektrotechnika a elektronika. Laboratórne návody.
1991
5
S-914
Elektrotechnika a elektronika. Laboratórne návody.
1991
10
S-920
Letecké elektrické stroje a pohony. Návody na lab. cvičenia. Zbierka príkladov
1991
5
S-959
Radiotechnické zabezpečení letectva III. Učební texty
1987
5
S-997
Radiotechnické zabezpečení letectva I. Učební texty
1983
5
S-1019
Automobilové motory I.
1992
5
S-1022
Organizácia a riadenie letiskového technického zabezpečenia.
1992
5
S-1030
Radiolokační systémy a prostředky letectva
1992
5
S-1149
Letecké generátory I.
1993
5
S-1166
Technologie výroby draku letounu I. Aplikace tváření vo výrobě dílcu z kovových materiálu
1980
3
S-1193
Elektrické sítě letadel.
1988
5
S-1195
Olověné startovací akumulátory
1984
4
S-1200
Technologie výroby draku letounu. Část 2. Aplikace obrábění ve výrobě dílcu z kovových materiálu
1990
2
S-1234
Náuka o materiálu. Konstrukční materiály pro ženijní techniku.
1985
5
S-1240
Radiotechnický systém blízké navigace RSBN-4N
1994
2
S-1245
Ekológia I. Úvod do štúdia ekológie a ochrany životného prostredia
1994
1
S-1249
Inerciálne, navigačné systémy I.
1994
6
S-1250
Metodika všeobecného rozhodovacieho procesu
1994
2
S-1262
Ochrana životného prostredia
1995
1