List of schoolbooks 5


Sign.
Publication name
Year
Quantity
S-1268
Základy analytickej geometrie
1995
2
S-1282
Komplexní navigační systémy
1988
5
S-1287
Konštrukčné materiály pre letecké lopatkové motory
1996
20
S-1288
Radioelektrické rušenie a elektromagnetická koexistencia 1. Časť
1996
2
S-1303
Elektrické systémy draku lietadla
1996
5
S-1306
Elektroenergetické systémy lietadiel. Základné pojmy, predpisy a normy
1997
2
S-1308
Technická mechanika - kinematika
1997
1
S-1309
Technická mechanika - dynamika
1997
1
S-1328
Pružnosť a pevnosť II.
1998
2
S-1337
Mikrovlnové obvody II. Časť
1999
2
S-1365
Zbierka príkladov z predmetu teória mechanizmov a časti strojov I.
2001
5
S-1369
Čislicová filtrácia obrazových signálov
2001
5
S-1377
Mikrovlnové obvody. Vedenia všeob. priečného priezkumu a mikrovln. meranie
2001
2
S-1379
Rádionavigačné prostriedky a systémy
2001
2
S-1383
Elektrina a magnetizmus. Laboratórne návody I.
2002
5
S-1383
Elektrina a magnetizmus. Laboratórne návody I.
2002
5
S-1384
Teória mechanizmov a časti strojov II.
2002
2
S-1385
Meranie neelektrických veličín I.
2002
1
S-1385
Meranie neelektrických veličín I.
2002
5
S-1400
Silnoprúdová elektronika
2003
1
S-1400
Silnoprúdová elektronika
2003
2
S-1431
Pružnosť a pevnosť I. : Učebná pomôcka
2004
2
S-2039
Deskriptivní geometrie a technické kreslení
1983
1
S-0
Součástky elektroniky, Laboratorní praktika
1983
1
U-4
Technické kreslení
1973
5
U-4
Technické kreslení
1973
5
U-9
Deskriptívna geometria
1973
5
U-9
Deskriptívna geometria
1973
5
U-10
Návody na cvičenia z technického kreslenia
1973
5
U-10
Návody na cvičenia z technického kreslenia
1973
5
U-11
Úvod do strojnictví
1973
3
U-12
Dynamika pre inžinierov
1973
5
U-13
Hřídelové spojky
1973
3
U-14
Pružnost a pevnost ve strojnictví
1973
8
U-15
Technická mechanika Statika
1970
6
U-16
Mechanická technológia
1973
25
U-0
Části strojů II
1963
1
U-17
Části strojů IV
1956
4
U-24
Kluzní ložiska
1973
1
U-53
Části strojů I.
1973
7
U-54
Části strojů II.
1973
5
U-55
Části strojů III.
1975
5
U-58
Pružnost a pevnost v příkladech
1973
5
U-88
Náuka o materiálu
1973
10
U-91
Materiál a technologie
1973
8
U-93
Pružnost a pevnost I.
1973
5
U-99
Nauka o pružnosti a pevnosti
1973
5
U-105
Dynamika
1973
3
U-107
Technická mechanika - Dynamika I.
1973
5
U-108
Základy strojnictví a částí stroju I. díl
1973
5