Harmonogram a rozvrhy

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2017/2018

Štúdium

Bakalárske štúdium

Inžinierske štúdium

Ročník1.2.3.1.2.

Zimný semester

Výučba25. 09. 2017 - 22. 12. 2017
Zimné prázdniny23. 12. 2017 - 01. 01. 2018
Skúškové obdobie02. 01. 2018 - 09. 02. 2018
02. 01. 2018 - 12. 02. 2018

Letný semester

Výučba12. 02. - 11. 05. 201812. 02. – 21. 04. 201812. 02. - 11. 05. 201812. 02. – 20. 04. 2018
Skúškové obdobie14. 05. – 29. 06. 201823. 04. – 25. 05. 201814. 05. - 29. 06. 201816. 04. – 27. 04. 2018
Hlavné prázdniny02. 07. - 31. 08. 2018

Záver štúdia

Zadanie tém ZP---do 31. 10. 2017---do 31. 10. 2017
Odovzdanie ZP---28. 05. - 01. 06. 2018---30. 04. - 04. 05. 2018
Štátne skúšky---18. 06. 2018 - 22. 06. 2018---21. 05. 2018 - 25. 05. 2018
Promócie---28. 06. 2018---08. 06. 2018

Slávnostné otvorenie AR 2017/2018: 25. 09. 2017 o 11.00 hod. v Aule Maxima

Uzávierka ZS v MAIS-e: 16. 02. 2018 (ukončenie hodnotenia za ZS)
Uzávierka LS v MAIS-e: 06. 07. 2018 (ukončenie hodnotenia za AR)


Rozvrhy na zimný semester 2017/2018 z pohľadu KLTP