2013


SENZORIKA A MAGNETOMETRIA

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Organizátori:


Katedra leteckej technickej prípravy
Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach


Slovenská magnetická spoločnosť - ZSVTS
Miesto konania:Letecká fakulta TUKE, Rampová 7, Košice, Sieň Vedeckej rady
Dátum konania:5.12.2013
Garanti konferencie:prof. RNDr. Pavol VOJTANÍK, DrSc., UPJŠ, KE, SR
prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc., TUKE, SR
doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc., TUKE, SR
Programový a vedecký výbor:
Predseda:
Podpredseda:
Členovia:
doc. Ing. Dušan PRASLIČKA, PhD., TUKE, SR
doc. RNDr. Eva KOMOVÁ, PhD., TUKE, SR
RNDr. Dalibor BLAŽEK, PhD., VŠB, TU Ostrava, ČR
RNDr. František KOVÁČ, CSc., UMV, SAV, KE, SR
Ing. Miloš PREDMERSKÝ, PhD., USS, KE, SR
doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc., VA, LM, SR
prof. Ing. Pavel RIPKA, CSc., ČVUT Praha, ČR
RNDr. Ivan ŠKORVÁNEK, CSc., ÚEF, SAV, KE, SR
doc. RNDr. Rastislav VARGA, PhD., UPJŠ, KE, SR
doc. Ing. Ján ZIMAN, PhD., TUKE, SR
Organizačný výbor:prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc., TUKE, SR
Ing. Mária JOZEKOVÁ, TUKE, SR
Ing. Katarína DRAGANOVÁ, PhD., TUKE, SR
Cieľ konferencie:
Cieľom konferencie je vzájomné informovanie sa o výskume a vývoji v oblasti magnetických materiálov, magnetometrie a senzoriky. V rámci konferencie boli udelené aj ocenenia SMAGS za najlepšie záverečné práce v súťaži o cenu Š. Jedlíka.

Zameranie konferencie:
  • výskum nových magnetických materiálov,
  • výskum fyzikálnych vlastností a aplikácie magnetických mikrodrôtov,
  • magnetické merania,
  • výskum a vývoj senzorov a meracích systémov,
  • testovanie a kalibrácia senzorov,
  • aplikácie magnetometrie v najrôznejších oblastiach praxe,
  • UAV a ich senzorika.

Program a zborník abstraktov:
Program konferencie a zborník abstraktov si môžete stiahnuť v .pdf formáte: SaM 2013 - Program a zborník abstraktov.

Fotogaléria:
Fotky z konferencie sú dostupné v sekcii Fotogaléria.