Diplomové práce 2013/2014

Témy diplomových prác v AR 2013/2014

Senzorika a avionické systémy

Téma diplomovej práce:
Návrh meracieho pracoviska na meranie teplotných parametrov MEMS snímačov
Meno študenta:Bc. Jozef STRAKAY
Vedúci diplomovej práce:Ing. František Kmec, PhD.
Obhajoba práce:máj 2014

Téma diplomovej práce:
Integrácia modulu vektorového magnetometra na palube malého UAV
Meno študenta:Bc. Tomáš VAISPACHER
Vedúci diplomovej práce:Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Obhajoba práce:máj 2014

Téma diplomovej práce:
Multisenzorový meteorologický systém na báze Raspberry Pi
Meno študenta:Bc. Tomáš VOLČKO
Vedúci diplomovej práce:Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Obhajoba práce:máj 2014

Téma diplomovej práce:
Systém pre meranie a zber údajov z vrtuľového meracieho stendu
Meno študenta:Bc. Kamil LUKÁČ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Obhajoba práce:máj 2014

Téma diplomovej práce:
Odmagnetovacie zariadenie na odstránenie remanentného magnetizmu
Meno študenta:Bc. Jozef FEJKO
Vedúci diplomovej práce:Ing. Ivan Mikita, PhD.
Obhajoba práce:máj 2014

Téma diplomovej práce:
Zvyšovanie odstupu signálu od šumu metódou paralelného radenia senzorov
Meno študenta:Bc. František ANDREJKA
Vedúci diplomovej práce:doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:máj 2014

Téma diplomovej práce:
Riadenie a regulácia teploty výkonovej elektrickej pece
Meno študenta:Bc. Jozef STRAKAY
Vedúci diplomovej práce:Ing. Ivan Mikita, PhD.
Obhajoba práce:máj 2014

Prevádzka lietadiel

Téma diplomovej práce:
Návrh celokompozitného krídla z uhlíkových vlákien pre malé dopravné lietadlo s MTOW do 2000 kg
Meno študenta:Bc. Martin JURČOVIČ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:máj 2014

Téma diplomovej práce:
Hodnotenia materiálov na zariadení X-mat s využitím vibračnej analýzy
Meno študenta:Bc. Zuzana DEMKOVÁ
Vedúci diplomovej práce:doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc.
Obhajoba práce:máj 2014

Riadenie leteckej dopravy - denné štúdium

Téma diplomovej práce:
Environmentálne hľadiská produkcie hliníkových zliatin používaných v leteckom priemysle
Meno študenta:Bc. Anna BEĽUŠOVÁ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Romana Dobáková, PhD.
Obhajoba práce:máj 2014

Téma diplomovej práce:
Zhodnotenie efektívnosti využívania kompozitov pri konštrukcii lietadla
Meno študenta:Bc. Vladimír VANČIŠIN
Vedúci diplomovej práce:Ing. Romana Dobáková, PhD.
Obhajoba práce:máj 2014

Téma diplomovej práce:
Využitie bezpilotných systémov vo fotogrametrii
Meno študenta:Bc. Erik BERNÁT
Vedúci diplomovej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:máj 2014

Téma diplomovej práce:
Možnosti využitia bezpilotných systémov v poštových a zásielkových službách
Meno študenta:Bc. Daniela BORŠČOVÁ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:máj 2014

Téma diplomovej práce:
Návrh výcvikového manuálu pre operátorov bezpilotných systémov
Meno študenta:Bc. Tomáš TAKÁČ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:máj 2014

Téma diplomovej práce:
Meranie smeru a rýchlosti vetra v leteckej meteorológii
Meno študenta:Bc. Martina TABAČKOVÁ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:máj 2014

Téma diplomovej práce:
Bezpečnostné opatrenia a konfort pasažierov v leteckej doprave
Meno študenta:Bc. Zuzana SENDŽOVÁ
Vedúci diplomovej práce:doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:máj 2014

Téma diplomovej práce:
Vyšetrovanie nehôd v civilnom letectve
Meno študenta:Bc. Romana RYCHVALSKÁ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:máj 2014

Téma diplomovej práce:
Vplyv zanedbania údržby v prevádzke lietadiel
Meno študenta:Bc. Tomáš JEŇO
Vedúci diplomovej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:máj 2014

Riadenie leteckej dopravy - externé štúdium

Téma diplomovej práce:
Analýza efektívnosti komplexného využitia moderných RFID systémov na modelovom letisku
Meno študenta:Bc. Eva ANTOŠOVÁ
Vedúci diplomovej práce:Ing. František Kmec, PhD.
Obhajoba práce:máj 2014