ŠVOČ 2013/2014


4. ročník súťaže o najlepšiu vedeckú a odbornú prácu
v rámci

Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) 2013/2014

     Sekcia "AVIONICKÉ A SENZORICKÉ SYSTÉMY"
     Dátum konania súťaže:15. 4. 2014
     Komisia súťaže ŠVOČ:
     Predseda komisie:
     Členovia komisie:
doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
doc. Ing. Róbert BRÉDA, PhD.
doc. Ing. Rudolf ANDOGA, PhD.
Ing. Katarína DRAGANOVÁ, PhD.
Ing. Romana DOBÁKOVÁ, PhD.

Výsledky 4. ročníka súťaže ŠVOČ v sekcii Avionika a senzorické systémy

Umiestnenie
Meno študenta
Téma
Vedúci/konzultant
1.
Bc. Tomáš VAISPACHER
Algoritmizácia informácie vektorového magnetometra na palube malého UAV
Ing. Pavol Lipovský, PhD.
2.
Bc. Tomáš KLIMENT
Program na simulovanie kalibrácie 3D senzorov s grafickým užívateľským rozhraním
doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
3.
Bc. Ján HRABOVSKÝ
Digitálne riadený palivový systém malého prúdového motora
doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.

Témy prác ŠVOČ riešených na KLTP

Téma ŠVOČ:
Algoritmizácia informácie vektorového magnetometra na palube malého UAV
Meno študenta:Bc. Tomáš VAISPACHER
Vedúci ŠVOČ:Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Konzultant:Ing. Ján Bajús
Obhajoba práce:apríl 2014


Téma ŠVOČ:
Meteorologická stanica
Meno študenta:Bc. Tomáš VOLČKO
Vedúci ŠVOČ:Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Obhajoba práce:apríl 2014


Téma ŠVOČ:
Meranie parametrov BLDC elektromotorov a vrtulí
Meno študenta:Bc. Kamil LUKÁČ
Vedúci ŠVOČ:Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Obhajoba práce:apríl 2014


Téma ŠVOČ:
Zlepšovanie šumových vlastností analógových snímačov
Meno študenta:Bc. František ANDREJKA
Vedúci ŠVOČ:doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Konzultant:Ing. Miroslav Šmelko
Obhajoba práce:apríl 2014


Téma ŠVOČ:
Program na simulovanie kalibrácie 3D senzorov s grafickým užívateľským rozhraním
Meno študenta:Bc. Tomáš KLIMENT
Vedúci ŠVOČ:doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Konzultant:Ing. Miroslav Laššák
Obhajoba práce:apríl 2014


Téma ŠVOČ:
Modulárna konštrukcia x-koptéra
Meno študenta:Viliam ZVALENÝ
Vedúci ŠVOČ:Ing. Karol Semrád, PhD.
Konzultant:Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Obhajoba práce:apríl 2014