2014/2015

Témy bakalárskych prác v AR 2014/2015

Prevádzka lietadiel

Téma bakalárskej práce:
Analýza mechanických vlastností a možností využitia plastov pre 3D tlač v letectve
Meno študenta:Viktor KOVALÍK
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:jún 2015

Riadenie leteckej dopravy - denné štúdium

Téma bakalárskej práce:
Analýza bezpečnostných rizík vyplývajúcich z použitia bezpilotných prostriedkov v riadenom vzdušnom priestore
Meno študenta:Michaela MILČÁKOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:jún 2015

Téma bakalárskej práce:
Špecifiká lietania v podmienkach námrazy
Meno študenta:Kamil SLIVKA
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:jún 2015

Téma bakalárskej práce:
Lokálne konflikty a civilná letecká doprava
Meno študenta:Dominika FAGOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:jún 2015