2015/2016

Témy bakalárskych prác v AR 2015/2016

Avionické systémy

Téma bakalárskej práce:
ArduPilot
Meno študenta:Martin FIĽKO
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Obhajoba práce:jún 2016

Téma bakalárskej práce:
Technologické postupy spracovania magnetických mikrodrôtov pre senzoriku
Meno študenta:Pavol MARCIN
Vedúci bakalárskej práce:doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:jún 2016

Téma bakalárskej práce:
Meranie charakteristík leteckého piestového motora
Meno študenta:Jozef NOVOTŇÁK
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
Obhajoba práce:jún 2016

Riadenie leteckej dopravy - denné štúdium

Téma bakalárskej práce:
Aplikačné možnosti využitia UAV v riadenom vzdušnom priestore
Meno študenta:Nikola FAGLICOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Obhajoba práce:jún 2016

Téma bakalárskej práce:
Ekologické aspekty prevádzky bezpilotných prostriedkov
Meno študenta:Martin MIADOK
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:jún 2016

Téma bakalárskej práce:
Možnosti využitia bezpilotných systémov v meteorológii
Meno študenta:Emília UHRINOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:jún 2016

Riadenie leteckej dopravy - externé štúdium

Téma bakalárskej práce:
Nehody a incidenty bezpilotných prostriedkov
Meno študenta:Ján KATRENIČ
Vedúci bakalárskej práce:doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
Obhajoba práce:jún 2016

Téma bakalárskej práce:
Analýza možností detekcie bezpilotných prostriedkov
Meno študenta:Andrej PRICHOCKÝ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:jún 2016

Téma bakalárskej práce:
Možnosti využitia bezpilotných systémov v ozbrojených silách
Meno študenta:Anna VAŇOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:jún 2016