2015/2016


Súťaž o najlepšiu vedeckú a odbornú prácu
v rámci

Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) 2015/2016

     Sekcia "AVIONICKÉ A SENZORICKÉ SYSTÉMY"
     Dátum konania súťaže:10. 03. 2016
     Komisia pre sekciu Avionické a senzorické systémy:
     Predseda komisie:
     Členovia komisie:
     Tajomník:
doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
doc. Ing. Róbert BRÉDA, PhD.
doc. Ing. Rudolf ANDOGA, PhD.
Ing. Marek ČEŠKOVIČ, PhD.
Ing. Katarína LIPOVSKÝ, PhD.
Ing. Miroslav ŠMELKO, PhD.
Ing. Ján ZBOJOVSKÝ, PhD.

Výsledky 6. ročníka súťaže ŠVOČ v sekcii Avionika a senzorické systémy

Umiestnenie
Meno študenta
Téma
Vedúci/konzultant
1.
Pavol MARCIN
Magnetoimpedančný jav v tenkých magnetických drôtoch
doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
2.
Bc. Tomáš MORAVEC
Virtuálny komplex avionických systémov lietadla Airbus 320
doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
Ing. Marek Češkovič, PhD.
3.
Bc. Marek OLACH
Vzťah medzi mechanickými a elektrickými vlastnosťami markoniho antén
doc. Ing. Ján Labun, PhD.

Témy prác ŠVOČ riešených na KLTP

Téma ŠVOČ:
Magnetoimpedančný jav v tenkých magnetických drôtoch
Meno študenta:Pavol MARCIN
Vedúci ŠVOČ:doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:marec 2016