2016/2017

Témy diplomových prác v AR 2016/2017


Prevádzka lietadiel

Téma diplomovej práce:
Návrh a realizácia experimentálneho obežného kolesa radiálneho kompresora motora SHAKER-1
Meno študenta:Bc. Radoslav GALOCI
Vedúci diplomovej práce:Ing. Jozef Čerňan, PhD.
Obhajoba práce:máj 2017

Téma diplomovej práce:
Návrh a realizácia konštrukcie prúdovej vrtule s využitím 3D tlače
Meno študenta:Bc. Dávid KUBASKÝ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Jozef Čerňan, PhD.
Obhajoba práce:máj 2017

Riadenie leteckej dopravy - denné štúdium

Téma diplomovej práce:
Počítačom podporovaný informačný systém leteckej techniky v prevádzke civilného letectva
Meno študenta:Bc. Jana TIBURÁKOVÁ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:máj 2017