2016/2017


Súťaž o najlepšiu vedeckú a odbornú prácu
v rámci

Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) 2016/2017

     Sekcia "AVIONICKÉ A SENZORICKÉ SYSTÉMY"
     Dátum konania súťaže:30. 03. 2017
     Komisia pre sekciu Avionické a senzorické systémy:
     Predseda komisie:
     Členovia komisie:

doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
doc. Ing. Róbert BRÉDA, PhD.
Ing. Katarína LIPOVSKÝ, PhD.

Výsledky 7. ročníka súťaže ŠVOČ v sekcii Avionika a senzorické systémy

Umiestnenie
Meno študenta
Téma
Vedúci/konzultant
1.
Bc. Michal SCHREINER
Diagnostika letu malého bezposádkového lietadla
doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
2.
Pavol KUPČÍK
Amplitúdová modulácia stimulačných signálov
Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
3.
Zoltán SZÖKE
Viackanálový systém presného merania PWM
Ing. Pavol Lipovský, PhD.

Témy prác ŠVOČ riešených na KLTP

Téma ŠVOČ:
Návrh a realizácia viacnásobného snímača zrýchlenia a multipozičný test
Meno študenta:Tomáš BRODA
Vedúci ŠVOČ:Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
Obhajoba práce:marec 2017

Téma ŠVOČ:
Dátový záznamový systém s Bluetooth prenosom
Meno študenta:Igor IURCHENKO
Vedúci ŠVOČ:Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Obhajoba práce:marec 2017

Téma ŠVOČ:
Amplitúdová modulácia stimulačných signálov
Meno študenta:Pavol KUPČÍK
Vedúci ŠVOČ:Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
Obhajoba práce:marec 2017

Téma ŠVOČ:
Meranie vibrácií
Meno študenta:Bc. Jozef NOVOTŇÁK
Vedúci ŠVOČ:Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
Obhajoba práce:marec 2017

Téma ŠVOČ:
Viackanálový systém presného merania PWM
Meno študenta:Zoltán SZÖKE
Vedúci ŠVOČ:Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Obhajoba práce:marec 2017