Konferencie a semináre

Konferencie v roku 2016

V tomto kalendárnom roku sa uskutoční rad vedeckých konferencií zameraných na aplikovanú senzoriku a magnetometriu. Súpis tých najdôležitejších spolu s dôležitými informáciami, termínmi a konferenčnými poplatkami je uvedený v nasledujúcom prehľade:
Názov konferencie:SAS 2016
Sensors Applications Symposium
Miesto konania:Catania, Taliansko
Dátum konania:20. – 22. 4. 2016
Web sídlo: http://sensorapps.org/
Dôležité termíny:
Články:
Akceptácia článkov:
Finálne články:
4. 12. 2015
22. 1. 2016
5. 2. 2016
Ćlánky vychádzajú v špeciálnom čísle IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement - index.
Konferenčné poplatky:Platba vopred/na mieste
Účastníci: 700/825 €
IEEE: 550/650 €
Študent: 325/350 €
Študent IEEE: 300/325 €


Názov konferencie:ICSM 2016
5th International Conference on Superconductivity and Magnetism
Miesto konania:Fethiye/Blue Lagoon (Ölüdeniz), Turecko
Dátum konania:24.- 30. 4. 2016
Web sídlo: http://icsm2016.org/
Dôležité termíny:
Abstrakty:
Akceptácia abstraktov:
Včasná registrácia:
Články:
27. 11. 2015
15. 1. 2016
do 12. 2. 2016
25. 4. 2016
Konferenčné poplatky:do 12. 2. 2016/do 15. 4. 2016/na mieste
Účastníci: 495/575/675 €
Pozvané: 375/50/550 €
Študenti: 325/75/425 €
Dôchodcovia: 300 €/350/400 €
Sprevádzajúce osoby: 125/150/175 €


Názov konferencie:WMM’16
7th International Conference Magnetism and Metallurgy
Miesto konania:Rím, Taliansko
Dátum konania:13. – 15. 6. 2016
Web sídlo: http://www.c-s-m.it/en/events_and_courses/wmm16.html
Dôležité termíny:
Abstrakty:
Články:
1. 2. 2016
1. 4. 2016
Konferenčné poplatky:do 10. 5. 2016/po 10. 5. 2016
575/625 €


Názov konferencie:CSMAG 2016
16th Czech and Slovak Conference on Magnetism
Miesto konania:Košice
Dátum konania:13. – 17. 6. 2016
Web sídlo: http://csmag.saske.sk/
Dôležité termíny:
Abstrakty:
Akceptácia abstraktov:
Registrácia a platby:
Články:
29. 2. 2016
30. 3. 2016
29. 4. 2016
31. 5. 2016
Články vychádzajú v Acta Physica Polonica A (karent).
Konferenčné poplatky:Účastníci: 315 €
Znížený konf. poplatok: 157,5 €
Sprevádzajúca osoba: 84 €


Názov konferencie:SHMD´2016
Materials and Metallurgy
Miesto konania:Šibeník, Chorvátsko
Dátum konania:19. – 23. 6. 2016
Web sídlo: http://pubweb.carnet.hr/metalurg/simpozij/shmd2016
Dôležité termíny:
Registrácia a abstrakty:
Články:
31. 1. 2016
31. 12. 2016
Články vychádzajú v Metalurgija (index).
Konferenčné poplatky:Účastníci: 550 €
Účastníci len s posterom (bez publikácie článku): 150 €
Sprevádzajúce osoby: 100 €


Názov konferencie:EMSA 2016
European Magnetic Sensors and Actuators Conference
Miesto konania:Turín, Taliansko
Dátum konania:12. - 15. 7. 2016
Web sídlo: http://www.emsa2016.it/
Dôležité termíny:
Abstrakty:
Akceptácia abstraktov:
Včasná registrácia:
11. 3. 2016
22. 4. 2016
27. 5. 2016
Články vychádzajú v IEEE Transactions on Magnetics - karent.
Konferenčné poplatky:Účastníci: 450/550 € (do 27. 5. 2016/po 28. 5. 2016)
Študenti: 250 €
Dôchodcovia: 300 €


Názov konferencie:ICMM 2016
18th International Conference on Magnetism and Magnetic Materials
Miesto konania:Barcelona, Španielsko
Dátum konania:11. – 12. 8. 2016
Web sídlo: https://www.waset.org/conference/2016/08/barcelona/ICMMM/home
Dôležité termíny:
Články:
Akceptácia:
Finálne články:
15. 2. 2016
15. 3. 2016
15. 4. 2016
Články v zborníku sú indexované v Scopuse a Thomson Reuters.
Konferenčné poplatky:do 15. 4. 2016/ po 15. 4. 2016
Účastníci: 150/500 €
Študenti: 350/400 €
Ďalší článok: 100 €
Sprevádzajúca osoba: 250 €


Názov konferencie:JEMS 2016
Joint European Magnetic Symposia
Miesto konania:Glasgow, Veľká Británia
Dátum konania:22. - 26. 8. 2016
Web sídlo: http://jems2016.iopconfs.org/home
Dôležité termíny:
Abstrakty:
Včasná registrácia:
18. 3. 2016
do 10. 7. 2016
Konferenčné poplatky:


Názov konferencie:EUROSENSORS XXX
Miesto konania:Budapešť, Maďarsko
Dátum konania:4. – 7. 9. 2016
Web sídlo: http://eurosensors2016.eu/
Dôležité termíny:
Abstrakty:
Akceptácia abstraktov:
Včasná registrácia:
15. 4. 2016
24. 6. 2016
do 22. 7. 2016
Články vychádzajú v Proceedia Engineering (index), vybrané v karentovaných časopisoch.
Konferenčné poplatky:


Názov konferencie:NTSP 2016
New Trends in Signal Processing 2016
Miesto konania:
Dátum konania:12. – 14. 10. 2016
Web sídlo: http://ntsp2016.aos.sk/
Dôležité termíny:
Články:
Akceptácia:
Finálne články:
1. 6. 2016
1. 9. 2016
22. 9. 2016
Konferenčné poplatky:Účastníci: 200 €
Študenti: 75 €
Sprevádzajúce osoby: 100 €


Názov konferencie:MDS PSL 2016
Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2016
Miesto konania:Brno, Česká republika
Dátum konania:19. – 20. 10. 2016
Web sídlo: http://www.unob.cz/fvt/struktura/k206/Stranky/MDS_PSL.aspx
Dôležité termíny:
Konferenčné poplatky: