Oznamy

Deň otvorených dverí

Dňa 16. 10. 2018 sa uskutoční na Technickej univerzite v Košiciach Deň otvorených dverí. Jeho súčasťou bude aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty (Rampová 7, Košice), na ktorú všetkých záujemcov srdečne pozývame. V čase od 10:00 do 14:00 si môžete pozrieť učebne a ich vybavenie.

Program:
09.00–09.30 Slávnostné otvorenie podujatia (Aula Maxima TUKE)
09.00–13.00 Prezentácia štúdia na jednotlivých fakultách TUKE (Univerzitná knižnica TUKE)
10.00–12.00 Stretnutie výchovných poradcov zo stredných škôl s prorektorom a prodekanmi pre vzdelávanie (Univerzitný vedecký park TECHNICOM)
09.00–13.00 Prehliadky vybraných laboratórií a celouniverzitných pracovísk TUKE

Harmonogram štúdia a rozvrhy

Harmonogram štúdia na akademický rok 2018/2019 a rozvrhy z pohľadu katedry na aktuálny semester sú dostupné v sekcii Harmonogram a rozvrhy.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019

Dňa 24.9.2018 o 11:00 sa v Aule Maxima uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019.
Dekan LF TUKE z dôvodu účasti študentov LF na tomto otvorení udeľuje všetkým študentom dekanské voľno v čase od 10:50 do 12:20.