Diplomové práce 2010/2011

Témy diplomových prác v AR 2010/2011

Senzorika a avionické systémy

Téma diplomovej práce:
Stabilizácia polohy mobilnej robotickej platformy pomocou MEMS akcelerometrov a gyroskopov
Meno študenta:Bc. Norbert FLACHBART
Vedúci diplomovej práce:Ing. František Kmec, PhD.
Obhajoba práce:máj 2011

Prevádzka lietadiel

Téma diplomovej práce:
Optimalizácia umiestnenia pohonnej jednotky malého športového lietadla za účelom eliminácie bočenia pri použití pravotičovej vrtule
Meno študenta:Bc. Tomáš BALENT
Vedúci diplomovej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:máj 2011

Téma diplomovej práce:
Analýza únavovej pevnosti a výpočet životnosti závesu krídla lietadla
Meno študenta:Bc. Ingrida CZINEKOVÁ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:máj 2011

Téma diplomovej práce:
Návrh a realizácia nosného rámu bezpilotného prostriedku Quad-Hexa- a Oxo-koptéra
Meno študenta:Bc. Martin DROZD
Vedúci diplomovej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:máj 2011

Téma diplomovej práce:
Analýza vplyvu náhrady celokovového poťahu tenkostennej konštrukcie kompozitným
Meno študenta:Bc. Erik DURBÁK
Vedúci diplomovej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:máj 2011

Téma diplomovej práce:
Tribologické vlastnosti spekanej ocele po plazmovej nitradácii
Meno študenta:Bc. Miroslav KOMOLÍK
Vedúci diplomovej práce:Prof. Dušan Rodziňák, CSc.
Obhajoba práce:máj 2011

Téma diplomovej práce:
Vplyv chemicko–tepelného spracovania na kontaktnú únavu spekanej ocele
Meno študenta:Bc. Martin LENGYEL
Vedúci diplomovej práce:Prof. Dušan Rodziňák, CSc.
Obhajoba práce:máj 2011

Téma diplomovej práce:
Analýza účinku vplyvu teplotných polí na pevnosť diskov turbín leteckých lopatkových motorov
Meno študenta:Bc. Ivan ŠEDIVÝ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:máj 2011

Riadenie leteckej dopravy

Téma diplomovej práce:
Koncepcia využitia malých UAV pre záchranné služby a hasičský zbor
Meno študenta:Bc. Lenka BALTESOVÁ
Vedúci diplomovej práce:Prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Obhajoba práce:máj 2011

Téma diplomovej práce:
E-learning pre technické a legislatívne prostriedky na zabezpečenie letiskovej ochrany
Meno študenta:Bc. Vojtech HÁJIK
Vedúci diplomovej práce:Doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Obhajoba práce:máj 2011

Téma diplomovej práce:
Koncepcia malých UAV v monitorovaní dopravy
Meno študenta:Bc. Ondrej KVAKA
Vedúci diplomovej práce:Prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Obhajoba práce:máj 2011

Téma diplomovej práce:
Analýza možnosti využitia malých UAV pre policajné služby
Meno študenta:Bc. Miroslav ORŠOLIČ
Vedúci diplomovej práce:Prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Obhajoba práce:máj 2011

Téma diplomovej práce:
Možnosti a problémy využitia malých UAV pri monitorovaní a ochrane priestoru letiska
Meno študenta:Bc. Lukáš RAK
Vedúci diplomovej práce:Prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Obhajoba práce:máj 2011

Téma diplomovej práce:
Fotovoltaické systémy a ich aplikácia na letiskách
Meno študenta:Bc. Štefan REMEŇÁK
Vedúci diplomovej práce:Ing. Ivan Mikita, PhD.
Obhajoba práce:máj 2011