ŠVOČ

Súťaž o najlepšiu vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku: