List of books 3


Sign.
Name
Quantity
KLTP-101
Rozumíme C++
1
KLTP-102
Vykonávanie revízií elektrickej inštalácie ponovom
1
KLTP-103
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov
1
KLTP-104
Neviditeľná sila
1
KLTP-105
Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs,… (Hardcover)
1
KLTP-106
Integrated Smart Sensors: Design and Calibration (The Springer International Series in Engineering and Computer Science) (Hardcover)
1
KLTP-107
Hall-Effect Sensors, Second Edition: Theory and Application (Hardcover)
1
KLTP-108
Advances in Unmanned Aerial Vehicles: State of the Art and the Road to Autonomy (Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering) (Hardcover)
1
KLTP-109
Capacitive Sensors: Design and Applications
1
KLTP-110
Acoustic Wave Sensors: Theory, Design, & Physico-Chemical Applications (Applications of Modern Acoustics)
(Hardcover)
1
KLTP-111

Principles of Chemical Sensors (Hardcover):
1
KLTP-112
"Fundamentals of Instrumentation and Measurement:
1
KLTP-113

ZigBee Wireless Sensor and Control Network (Paperback)
1
KLTP-114
Android. Pruvodce programováním mobilných aplikací
1
KLTP-115
STN 01 0115 - Terminológia v metrológii
1
KLTP-116
STN 01 0166 - Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhu neperiodických publikaci
1
KLTP-117
STN ISO 31-1 - Veličiny a jednotky 1. časť: Priestor a čas
1
KLTP-118
STN ISO 31-3 - Veličiny a jednotky 3. časť: Mechanika
1
KLTP-119
STN ISO 31-4 - Veličiny a jednotky 4. časť: Teplo
1
KLTP-120
STN ISO 31-6 - Veličiny a jednotky 6. časť: Svetlo a príbuzné elektromagnetické žiarenia
1
KLTP-121
STN ISO 31-10 - Veličiny a jednotky 10. časť: Jadrové reakcie a ionizujúce žiarenie
1
KLTP-122
STN ISO 31-11 - Veličiny a jednotky 11. časť: Matematické značky používané vo fyzikálnych vedách a v technike
1
KLTP-123
STN ISO 31-13 - Veličiny a jednotky 13. časť: Fyzika tuhých látok
1
KLTP-124
STN ISO 80000-1 - Veličiny a jednotky Časť 1: Všeobecne
1
KLTP-125
Permanent Magnet Brushless DC Motor Drives and Controls
1
KLTP-126
Beginning Android 4 Application Development
1
KLTP-127
Professional Android 4 Application Development
1
KLTP-128
Unmanned Aerial Vehicles
1
KLTP-129
Principles of Meassurement Systems
1
KLTP-130
Sensors Technology Hanbook
1
KLTP-131
Principles of Measurement Systems
1
KLTP-132
Hanbook of Modern Sensors
1
KLTP-133
Šum v systémoch spracovania signálov
1
KLTP-134
"Quantization Noise"
1
KLTP-135
Autonomous Flying Robots: Unmanned Aerial Vehicles and Micro Aerial
Vehicles [Kindle Edition]
1
KLTP-136
Getting Started with Hobby Quadcopters and Drones [Kindle Edition],
1
KLTP-137
Sense and Avoid in UAS: Research and Applications (Aerospace Series) [Kindle Edition]
1
KLTP-138
The Story of Electrical and Magnetic Measurements: From 500 BC to the 1940s [Paperback],
1
KLTP-139
Introduction to UAV Systems (Aerospace Series) [Kindle Edition],
1
KLTP-140
Unmanned Aircraft Systems: UAVS Design, Development and Deployment (Aerospace Series)" [Kindle Edition],
1
KLTP-141
Electronic Warfare Target Location Methods, Second Edition [Kindle Edition],
1
KLTP-142
Návrh a konstrukce desek plošných spoju
1
KLTP-143
Magnetizačné procesy
1
KLTP-144
Kybernetické modely
1
KLTP-145
Základy kvantové mechaniky, Populární přednášky o fyzice, 27
1
KLTP-146
Připojování periferií k PC
1
KLTP-147
Měření integrovaných obvodu
1
KLTP-148
Kvantová elektronika
1
KLTP-149
Elektronické měřicí přístroje
1
KLTP-150
Polovodičová technika, Základy optoelektroniky 22
1