Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce

Katedra leteckej technickej prípravy Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach ponúka spoluprácu univerzitným pracoviskám aj súkromným spoločnostiam v nasledujúcich oblastiach:
  • vývoj senzorických a elektronických systémov podľa špecifických požiadaviek užívateľa,

  • senzory na báze magnetických mikrodrôtov,

  • analógové obvody spracovania signálov,

  • palubná elektronika UAV,

  • magnetické merania a spracovanie výsledkov merania,

  • testovanie a kalibrácia senzorov.