Kontakty


Katedra leteckej technickej prípravy
Letecká fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Rampová 7
041 21 Košice


Telefón:
Stránka:
e-mail:
+421 918 691 173
http://kltp.leteckafakulta.sk
kltp.lf@tuke.sk