Projekt APVV-0454-07

    Záverečné hodnotenie projektu APVV-0454-07

     Projekt APVV-0454-07 Magsen, ktorý bol riešený na KLTP a ÚEF SAV v rokoch 2008 až 2010, získal od rady agentúry záverečné hodnotenie „projekt splnený na vynikajúcej úrovni“.
     Zmluvným odberateľom pre prenos výsledkov projektu do praxe bola firma EDIS vvd. Košice. Projekt bol predurčený pre generačnú modernizáciu systémov indikácie nežiaducich feromagnetických objektov (typového radu HFT) v ťažkých prevádzkových podmienkach baní, elektrární, železiarní a podobne. Výsledky výskumu podľa tohto projektu išli po vývojových etapách v EDISe priamo do praxe. Ešte koncom roku 2010 bol v Třineckých železarniach nasadený inteligentný systém vyhľadávania kusových „želiez“ aj v koncentráte železnej rudy. Systém bol vybavený rámovými senzormi a magnetometrickým serverom s možnosťou komunikácie, diagnostiky a riadenia po entranetovej sieti TŽ. V roku 2011 už boli dva systémy s novou jednotkou spracovania signálov na báze programovateľných logických polí nasadené na nový český bager KK 1300 a predpokladá sa nasadenie ďalších dvoch generačne modernizovaných systémov HFT pre ovládanie separátorov v Severočeských baniach (SD).
     Výsledky projektu APVV umožnia v ďalšom období generačne modernizovať aj magnetometre typového radu VEMA (Vektorové Magnetické Analyzátory) pre monitorovanie magnetických polí, materiálový výskum a podobne.


Stavba bagru KK 1300 v máji 2011, Duchcov


Človek (Ing. Mikita, PhD.) a stroj (KK1300), skriňa jedného z dvoch systémov HFT


Vnútro skrine elektroniky systému HFT a umiestnenie magnetických senzorov pod pásom dopravníku

         TŘINEC:

Senzory a výsledok činnosti systému HFT


Vnútro nového systému HFT a vonkajšok staršieho systému – červenú farbu mu dáva prach železnej rudy