Zoznam skrípt - stránka 2

stránka zoznamu:
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Sign.
Názov publikácie
Rok vyd.
Počet ks
OK-1228
Systémy s pulzně kódovanou modulací
1973
1 ks
OK-1232
Automobily. Podvozek automobilu karosérie
1 ks
OK-1351
Nauka o materiálu I. Železo a jeho slitiny
1975
1 ks
OK-1394
Základy dynamiky strojov
1 ks
OK-1506
Tření a opotřebení strojních součástí
1 ks
OK-1516
Teorie systému, [řízení komplexu]
1974
2 ks
OK-1528
kurs polovodičové techniky
1976
2 ks
OK-1536
Základy diferenciální geometrie s technickými aplikacemi
1 ks
OK-1563
Kurs elektronických obvodu pro prumyslovou automatiku
1976
1 ks
OK-1565
Polovodičová technika, Polovodičové obvody pro číslicovou techniku
1973
1 ks
OK-1573
Angličtina pro vědecké a odborné pracovníky
1971
1 ks
OK-1649
Ročenka sdělovací techniky
1981
1 ks
OK-1650
Úvod do teorie Besselových funkcí
3 ks
OK-1767
Strojnícke kreslenie
1978
1 ks
OK-1791
Anizotropia a hlbokoťažnosť oceľových plechov
1978
1 ks
OK-1893
Automatizácia a samočinné riadenie
1966
1 ks
OK-2260
Parciální diferenciální rovnice a jejich některá řešení
1970
1 ks
OK-2390
Měření mechanického kmitání. Úvod do teorie snímaču
1 ks
OK-2424
Šírení elektromagnetických vln a antény
1982
1 ks
OK-2427
Vlastnosti a použití magnetických materiálu
1975
1 ks
OK-2444
Teorie pružnosti a vybrané aplikace
2 ks
OK-3315
Magnetické prvky
1982
1 ks
OK-3319
Teorie elektromagnetického pole II. - příklady
1980
1 ks
OK-3320
Teorie elektromagnetického pole (doplňkové skriptum)
1983
1 ks
OK-3389
Části a mechanismy stroju II. Hřídele, tribologie, ložiska
1 ks
OK-3390
Části a mechanismy stroju III. Převody
1 ks
OK-3485
Elektrická měření neelektrických veličin
1983
1 ks
OK-3489
Spalovací motory I. Základy teorie konstrukce a provozu pístových spalovacích motoru
2 ks
OK-3561
Nové zdroje energie
1 ks
OK-3806
Elektrotechnika I.
1984
1 ks
OK-3938
Skúšky odbornej spôsobilosti elektro-technikov
1985
1 ks
OK-3940
Polovodičová technika, Základy výkonové měničové techniky
1985
1 ks
OK-4049
Elektrické merania III.
1985
1 ks
OK-4057
Benzínové a naftové motory
1 ks
OK-4065
Geometrie I.
3 ks
OK-4249
Elektrotechnika a silnoproudá elektronika
1987
1 ks
OK-4291
Zapojení s integrovanými obvody
1987
1 ks
OK-4414
Elektrické pohony
1987
1 ks
OK-4576
Elektrická měření
1988
1 ks
OK-4751
Kovem a ohnem
2 ks
OK-4863
Technická diagnostika
1988
1 ks
OK-4872
Strojnícke tabulky II.
1 ks
OK-5035
Príklady z kinematiky
2 ks
OK-5051
Motorová vozidla II.
1 ks
OK-5052
Motorová vozidla IV.
1 ks
OK-5059
Řešené příklady ze statiky
2 ks
OK-5061
Dynamika
1 ks
OK-5065
Kinematika
1 ks
OK-5067
Teorie konstruování
1 ks
OK-5069
Motorová vozidla II, VI.
1 ks


stránka zoznamu:
1 2 3 4 5 6 7 8