Zoznam skrípt - stránka 3

stránka zoznamu:
1 2 3 4 5 6 7 8


Sign.
Názov publikácie
Rok vyd.
Počet ks
OK-5092
Kinematika
1 ks
OK-5095
Fyzika v experimentoch
3 ks
OK-5490
Účelový soubor technickoekonomických ukazatelú.
Část I. Hutnictví,strojírenství a elektronika. Část II.
1989
1 ks
OK-5521
Starnutie a predĺženie života
1990
1 ks
OK-5611
Antény a šírenie elektromagnetických vĺn
1989
1 ks
OK-6060
Komplexná proměnná v elektronice. Teorie el. obvodu, Teorie elektromag.pole, Vybrané partie z matematiky
1990
1 ks
OK-6067
Vesmír čaká na človeka
1992
1 ks
OK-6087
Dobrodružstvá celého sveta
1992
1 ks
OK-6088
Josef Toman Sokrates
1992
1 ks
OK-6124
Vysokofrekvenčná technika
1992
1 ks
OK-6241
Modelovanie a simulácia na PC
1 ks
OK-6250
MS-DOS a IBM PC uživatelská a programátorská
2 ks
OK-6315
MS-DOS- prakticky 6.0
1993
3 ks
OK-6316
Anatomie IBM PC
1993
1 ks
OK-6536
Autoelektrika a autoelektronika
1995
1 ks
OK-6573
Súčiastky pre elektrotechniku 1995/1996
1995
1 ks
OK-6627
Digitální model terénu
1995
1 ks
OK-6629
Základy rádioelektroniky
1995
1 ks
OK-6740
Malá logika
1992
1 ks
OK-7622
Jak psát a přednášet o vědě
2000
1 ks
OK-7839
Analýza signálu a soustav
2000
1 ks
OK-7875/2
Maxwellovy rovnice a jejich názorné odvození
2003
1 ks
OP-665
Termomechanika
1975
1 ks
OP-755
Výpočty VKV antén
1975
1 ks
OP-756
Teória elektromag.poľa
1976
2 ks
OP-757
Mikroelektronika I. Základné princípy
1976
5 ks
OP-985
Elektrická výstroj lietadiel. Časť III.
1979
1 ks
OP-969
Impulsová technika II.
1977
1 ks
OP-1155
Číslicové počítače, část první, Teoretické základy a kombinační obvody
1982
1 ks
OP-1950
Teória elektromag.poľa II.
1991
1 ks
OP-2324
Lasery I. Optoelektrické systémy
1989
1 ks
OP-2603
Bezpečnostné predpisy ( bez elektrotech.kvalif.)súb.č.3
2001
1 ks
OP-2604
Bezpečnostné predpisy súbor č.2
2001
1 ks
OP-2605
Bezpečnostné predpisy súbor č.1
2001
1 ks
OP-2606
Elektrotechnická spôsobilosť
2000
1 ks
OP-2607
Zoznam technických noriem (tr.33-37) elektrotech.
2001
1 ks
OP-2663
Matematické a simulačné modely výbežných obvodov
1 ks
S-107
Rádiové a radiotechnické vybavenie lietadla L-39
1975
2 ks
S-126
Teorie přenosu zpráv
1977
5 ks
S-140
Náuka o materiáloch
1978
51 ks
S-144
Letecká elektronika II. Základy radiového prenosu
1978
5 ks
S-409
Zbierka príkladov z častí strojov
1981
2 ks
S-429
Základy elektrotechniky. Zbírka příkladu.
1982
5 ks
S-441
Úvod do štúdia anglických odborných textov pre letecké špecializácie.
1990
5 ks
S-453
Rukoväť pre meranie v elektrotechnickom laboratóriu
1982
5 ks
S-513
Zbierka príkladov z fyziky /kmity a vlny/
1983
1 ks
S-532
Silnoproudá elektrotechnika
1983
5 ks
S-540
Elektrotechnika a elektronika, část I.
1983
1 ks
S-540
Elektrotechnika a elektronika, část I.
1985
10 ks


stránka zoznamu:
1 2 3 4 5 6 7 8