Bakalárske práce 2010/2011

Témy bakalárskych prác v AR 2010/2011

Avionické systémy

Téma bakalárskej práce:
RFID dochádzkové systémy
Meno študenta:Ján BAJÚS
Vedúci bakalárskej práce:Doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
Obhajoba práce:jún 2011

Téma bakalárskej práce:
Odporové snímače v leteckej technike
Meno študenta:Martin DŽUGAN
Vedúci bakalárskej práce:Doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Obhajoba práce:jún 2011

Téma bakalárskej práce:
Magnetostrikčné snímače a možnosti ich využitia
Meno študenta:Viktor KÁN
Vedúci bakalárskej práce:Ing. František Kmec, PhD.
Obhajoba práce:jún 2011

Téma bakalárskej práce:
Piezoelektrické snímače a možnosti ich využitia
Meno študenta:Peter MAZÚCH
Vedúci bakalárskej práce:Ing. František Kmec, PhD.
Obhajoba práce:jún 2011

Téma bakalárskej práce:
Optoelektronické snímače a možnosti ich využitia
Meno študenta:Miroslav ONDUŠKO
Vedúci bakalárskej práce:Ing. František Kmec, PhD.
Obhajoba práce:jún 2011

Téma bakalárskej práce:
Elektrické pohony so synchrónnymi motorčekmi - ovládanie, regulácia otáčok
Meno študenta:Pavol ŠIRILLA
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Ivan Mikita, PhD.
Obhajoba práce:jún 2011

Prevádzka lietadiel

Téma bakalárskej práce:
Únava materiálu, jej vplyv na letecké konštrukcie a spôsob analyzovania pomocou CAE metód
Meno študenta:Šimon DEREVJANIK
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:jún 2011

Téma bakalárskej práce:
Aplikácia CAE výpočtových metód pri konštrukcii leteckých motorov
Meno študenta:Peter JUREK
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:jún 2011

Téma bakalárskej práce:
Návrh manipulačného zariadenia na ustavenie piestového motora do pracovnej polohy na skúšobni MLM - KLI
Meno študenta:Marek KLIMKO
Vedúci bakalárskej práce:Doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc.
Obhajoba práce:jún 2011

Téma bakalárskej práce:
Aplikácia CAE výpočtových metód pri konštrukcii lietadiel
Meno študenta:Lukáš RÁCZ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:jún 2011

Téma bakalárskej práce:
Návrh konštrukcie bezpilotného lietajúceho zariadenia na princípe quadrocopter
Meno študenta:Peter SAMSELY
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:jún 2011

Riadenie leteckej dopravy

Téma bakalárskej práce:
Magnetické senzory v doprave
Meno študenta:Lenka DUNAJOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Obhajoba práce:jún 2011

Téma bakalárskej práce:
Indukčné snímače v leteckej technike
Meno študenta:Tomáš FIGURA
Vedúci bakalárskej práce:Doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Obhajoba práce:jún 2011

Téma bakalárskej práce:
Princípy a možnosti použitia skenerov
Meno študenta:Veronika FURIKOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Obhajoba práce:jún 2011