ŠVOČ 2010/2011

Výsledky 1. ročníka katedrového kola súťaže ŠVOČ

     Komisia odporúčila účasť uvedených dvoch úspešných prác do fakultného kola ŠVOČ, ktoré sa uskutočnilo dňa 04. mája 2011.

Umiestnenie
Meno študenta
Téma
Vedúci/konzultant
1.
Bc. Norbert FLACHBART
Využitie MEMS akcelerometrov a gyroskopov na stabilizáciu mobilnej robotickej platformy
Ing. František
KMEC, PhD.
2.
Peter SAMSELY
Návrh konštrukcie bezpilotného zariadenia na princípe quadrokoptera
Ing. Karol
SEMRÁD, PhD.

Dôležité informácie a termíny

     Katedrové kolo sa uskutočnilo 20. apríla 2011 v zasadačke KLTP (B15/36).
     Štatút ŠVOČ sa nachádza na stránke Leteckej fakulty.

Komisia pre katedrové kolo v AR 2010/2011

     predseda komisie:
     doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.


     členovia komisie:
     Ing. František KMEC, PhD.
     doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc.
     Ing. Karol SEMRÁD, PhD.
     Ing. Pavol LIPOVSKÝ
     Ing. Katarína DRAGANOVÁ

Témy prác ŠVOČ v AR 2010/2011

Téma ŠVOČ:
Magnetické senzory v doprave
Meno študenta:Lenka DUNAJOVÁ
Vedúci ŠVOČ:Prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Obhajoba práce:apríl 2011

Téma ŠVOČ:
Koncepcia využitia UAV pre záchranné služby
Meno študenta:Bc. Lenka BALTESOVÁ
Vedúci ŠVOČ:Prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Obhajoba práce: apríl 2011

Téma ŠVOČ:
Princípy a možnosti použitia skenerov v leteckej doprave
Meno študenta:Veronika FURIKOVÁ
Vedúci ŠVOČ:Prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Obhajoba práce: apríl 2011

Téma ŠVOČ:
RFID dochádzkové systémy
Meno študenta:Ján BAJÚS
Vedúci ŠVOČ:Doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
Obhajoba práce: apríl 2011

Téma ŠVOČ:
Využitie MEMS akcelerometrov a gyroskopov na stabilizáciu mobilnej robotickej platformy
Meno študenta:Bc. Norbert FLACHBART
Vedúci ŠVOČ:Ing. František Kmec, PhD.
Obhajoba práce: apríl 2011

Téma ŠVOČ:
Elektrické pohony so synchrónnymi motorčekmi
Meno študenta:Pavol ŠIRILLA
Vedúci ŠVOČ:Ing. Ivan Mikita, PhD.
Obhajoba práce: apríl 2011

Téma ŠVOČ:
Tribologické vlastnosti spekanej ocele po plazmovej nitradácii
Meno študenta:Bc. Miroslav KOMOLÍK
Vedúci ŠVOČ:Prof. Ing. Dušan Rodziňák, CSc.
Obhajoba práce: apríl 2011

Téma ŠVOČ:
Vplyv chemicko-tepelného spracovania na kontaktnú únavu spekanej ocele
Meno študenta:Bc. Martin LENGYEL
Vedúci ŠVOČ:Prof. Ing. Dušan Rodziňák, CSc.
Obhajoba práce: apríl 2011

Téma ŠVOČ:
Návrh a realizácia bezpilotného prostriedku Quad- Hexa- Oxo-koptera
Meno študenta: Bc. Martin DROZD
Vedúci ŠVOČ:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce: apríl 2011

Téma ŠVOČ:
3D CAD model leteckého motora M601, M701
Meno študenta:Bc. Pavol JANKIV,
Bc. Beáta KRANKUSOVÁ
Vedúci ŠVOČ:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce: apríl 2011

Téma ŠVOČ:
Návrh nosníka podvesného žeriava
Meno študenta:Marek KLIMKO
Vedúci ŠVOČ:Doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc.
Obhajoba práce: apríl 2011

Téma ŠVOČ:
Aplikácia CAE výpočet metód pri konštrukcii lietadiel
Meno študenta:Lukáš RÁCZ
Vedúci ŠVOČ:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce: apríl 2011

Téma ŠVOČ:
Návrh konštrukcie bezpilotného zariadenia na princípe quadrokoptera
Meno študenta:Peter SAMSELY
Vedúci ŠVOČ:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce: apríl 2011