Diplomové práce 2009/2010


Témy diplomových prác v AR 2009/10

Riadenie leteckej dopravy

Forma štúdia: denná

Téma diplomovej práce:E-learning pre zabezpečovanie ochrany objektov letiska
Meno študenta:Bc. Peter KLEMPAY
Vedúci diplomovej práce:doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Obhajoba práce:máj 2010

Téma diplomovej práce:E-learning pre kamerové systémy v letiskovej ochrane
Meno študenta:Bc. Jozef KRIŽAN
Vedúci diplomovej práce:doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Obhajoba práce:máj 2010

Téma diplomovej práce:Legislatíva súvisiaca s používaním leteckých pozemných zariadení
Meno študenta:Bc. Martin MAJDÁK
Vedúci diplomovej práce:Ing. Ivan MIKITA, PhD.
Obhajoba práce:máj 2010

Téma diplomovej práce:Letecké snímače a senzory
Meno študenta:Bc. Jozef MOLNÁR
Vedúci diplomovej práce:Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:máj 2010

Téma diplomovej práce:Bezdrôtové siete - najnovšie normy a ich aplikácia
Meno študenta:Bc. Peter MUDY
Vedúci diplomovej práce:Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:máj 2010

Téma diplomovej práce:Elektromagnetická kompatibilita
Meno študenta:Bc. Vlastimil ONDÍK
Vedúci diplomovej práce:Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:máj 2010

Téma diplomovej práce:Autonómna navigácia letúnov
Meno študenta:Bc. Zuzana SZALAYOVÁ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:máj 2010

Forma štúdia: externá

Téma diplomovej práce:Špecifiká leteckej dopravy v ťažkých leteckých podmienkach
Meno študenta:Bc. Adriana BALOGOVÁ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:máj 2010

Téma diplomovej práce:Bezpilotné prostriedky a ich aplikácie
Meno študenta:Bc. Jarmila BALOGHOVÁ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:máj 2010

Téma diplomovej práce:Manažment kvality v oblasti leteckej dopravy
Meno študenta:Bc. Monika BUJŇÁKOVÁ
Vedúci diplomovej práce:prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Obhajoba práce:máj 2010

Téma diplomovej práce:Apollo – cesta človeka na mesiac
Meno študenta:Bc. Tomáš HANUŠIN
Vedúci diplomovej práce:Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:máj 2010

Téma diplomovej práce:Optimalizácia logistiky distribučného systému spoločnosti Carrefour Slovensko, a.s.
Meno študenta:Bc. Dominik JELINEK
Vedúci diplomovej práce:prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Obhajoba práce:máj 2010