Diplomové práce 2011/2012

Témy diplomových prác v AR 2011/2012

Senzorika a avionické systémy

Téma diplomovej práce:
Moderné elektrochemické napájacie zdroje a ich aplikácie v letectve
Meno študenta:Bc. Andrej BOGDAŇ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Ivan Mikita, PhD.
Obhajoba práce:máj 2012

Téma diplomovej práce:
Synchrónne motorčeky na pohon bezpilotných prostriedkov
Meno študenta:Bc. Peter ČAJKA
Vedúci diplomovej práce:Ing. Ivan Mikita, PhD.
Obhajoba práce:máj 2012

Téma diplomovej práce:
Využitie krokových motorčekov na presné polohovanie
Meno študenta:Bc. Peter ILKO
Vedúci diplomovej práce:Ing. Ivan Mikita, PhD.
Obhajoba práce:štúdium neukončené

Téma diplomovej práce:
Realizácia otáčkomera na báze amorfných a magnetorezistívnych materiálov
Meno študenta:Bc. Martin MICIK
Vedúci diplomovej práce:Doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:štúdium neukončené

Téma diplomovej práce:
Bezpilotné systémy s tromi rotormi
Meno študenta:Bc. Jozef OSTROŽNICKÝ
Vedúci diplomovej práce:Doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
Obhajoba práce:máj 2012

Téma diplomovej práce:
Metódy kalibrácie 2D senzorov
Meno študenta:Bc. Peter ROHAĽ
Vedúci diplomovej práce:Doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:máj 2012

Prevádzka lietadiel

Téma diplomovej práce:
Analýza kontaktne - únavového namáhania povlakovaných spekaných materiálov
Meno študenta:Bc. Jozef ČERŇAN
Vedúci diplomovej práce:Prof. Ing. Dušan Rodziňák, CSc.
Obhajoba práce:máj 2012

Téma diplomovej práce:
Návrh foriem pre výrobu kompozitných častí bezpilotného lietajúceho zariadenia
Meno študenta:Bc. Beáta KRANKUSOVÁ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:máj 2012